Cebeco Agro en Agrifirm

Cebeco Agro is een volledige dochter van Royal Agrifirm Group. Agrifirm is een Nederlandse coöperatieve onderneming die actief is in de veehouderij en landbouwsector. Ze is in 2010 ontstaan uit een fusie van Agrifirm en Cehave Landbouwbelang. De oorsprong van deze organisaties ligt in het begin van de twintigste eeuw. De coöperatie Agrifirm is een holding van zelfstandige dochterbedrijven gevestigd in Europa, Zuid-Amerika, de VS en Azië. Bij de organisatie zijn ruim 10.000 boeren en tuinders aangesloten en de onderneming telt wereldwijd ongeveer 3.000 medewerkers. Het hoofdkantoor van Agrifirm staat in Apeldoorn.

Activiteiten Cebeco Agro

Cebeco Agro heeft een relatie met multinationals en veel nationale en internationale bedrijven die actief zijn in de ontwikkeling, productie en distributie van gewasverzorgingsmiddelen, specialty meststoffen, basisstoffen en biostimulanten en andere middelen of oplossingen met een laag milieu-impact.

Cebeco Agro stimuleert het ontwikkelen en optimaal inzetten van oplossingen voor de uitdagingen van de teler van vandaag en morgen. Deze oplossingen bestaan uit een combinatie van synthetische en biologische gewasbeschermingsmiddelen, biostimulanten, meststoffen en ondersteunende technieken om ziekten en plagen te voorkomen en te bestrijden. Daarbij ondersteunt Cebeco Agro het versnellen van de transitie naar een toekomstgerichte gewasverzorging, met een verlaging van de impact op het milieu én met behoud van rendement in de agrarische keten. Dit doet Cebeco Agro door:

  • op te treden als regisseur van de kennisuitwisseling tussen fabrikanten, toeleveranciers en de land- en tuinbouwsectoren van Agrifirm.
  • sector brede ondersteuning te bieden bij registratie thema’s rondom gewasbeschermingsmiddelen, basisstoffen en biostimulanten
  • het samen met partners ontwikkelen en via een landelijk dekkend netwerk vermarkten van biologische gewasbeschermingsmiddelen, biostimulanten, basisstoffen en specialty meststoffen.

Het team

Onze productmanagers zijn zeer deskundig in alle teelten in de open grond in Nederland. Zij werken jaarrond aan het verzamelen en ontwikkelen van kennis en maken die toepasbaar voor de praktijk. Daarvoor wordt onderzoek in de praktijk gedaan in meer dan 200 gewassen!

Contact